O mnie

Magdalena Zegadło-Dorobczyńska ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie na dwóch kierunkach: prawo i administracja. W trakcie studiów uzyskała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2006/2007.

Od 2010 r. jest członkiem samorządu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach. Ukończyła aplikację radcowską i złożyła egzamin zawodowy przed Komisją powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w dziale prawnym giełdowej spółki akcyjnej, a także praktykując przez trzy lata w Kancelarii Radcowskiej w Kielcach.

Od 2013 r. prowadzi Kancelarię Radcowską w Skarżysku-Kamiennej.

Świadczy pomoc prawna zarówno podmiotom gospodarczym jak i osobom fizycznym. Włada językiem ukraińskim.