Cennik

Wynagrodzenie:

  • ryczałtowe – uzgodniona stawka miesięczna. Rozwiązanie proponowane podmiotom gospodarczym przy stałej obsłudze prawnej,
  • indywidualne – ustalane w odniesieniu do konkretnej sprawy, proponowane osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym sporadycznie korzystającym z pomocy prawnej.