Strona główna

Radca prawny Magdalena Zegadło-Dorobczyńska świadczy usługi prawne dla podmiotów gospodarczych i dla osób fizycznych m.in. w zakresie:

 • prawa cywilnego, czyli:

– sprawy z zakresu prawa osobowego (np. uznanie za zmarłego, ubezwłasnowolnienie),

– prawa rzeczowego (np. zasiedzenie, uwłaszczenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, itd.),

– prawa zobowiązań (np. sprawy o zapłatę, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, żądanie uznania za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela czyli skarga pauliańska, umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa najmu, umowa spółki cywilnej, umowa darowizny, umowa dożywocia),

– prawa spadkowego (np. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, testamenty),

 • prawa rodzinnego (np. rozwód, separacja, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej),
 • postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego (np. powództwo przeciwegzekucyjne, wszczęcie postępowania egzekucyjnego),
 • prawa administracyjnego (np. odwołanie od decyzji administracyjnej, przygotowywanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, reprezentacja przed sądami administracyjnymi),
 • prawa gospodarczego i handlowego (np. reprezentowanie podmiotów gospodarczych w procesach sądowych, opiniowanie i przygotowywanie umów, rejestracja spółek, stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych).

 

Zakres obsługi prawnej obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • przygotowywanie i weryfikację umów,
 • stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych,
 • przygotowywanie wniosków, pozwów, apelacji, zażaleń, odwołań i innych środków zaskarżenia, a także pozostałych pism procesowych,
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji oraz organami administracji publicznej,
 • rejestrację spółek.

 

Kancelaria Radcy Prawnego Magdaleny Zegadło-Dorobczyńskiej mieści się w Skarżysku-Kamiennej. Dokładny adres podany jest w zakładce Kontakt.